ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİNE FUARDA STANT TAHSİSİ

İLGİLİ MAKAMA:

Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüklerine:

III. İleri Teknolojiler Çalıştayı’nın ( İTÇ 2012 ) MAK- AVRASYA Fuarı içinde, 4-5-6 Ekim 2012 tarihlerinde yapılacağı ilgiyle bildirilmiştir.

Çalıştay Başkanlığı ve Fuar Yöneticiliği arasında sağlanan mutabakat gereğince; 2 – 7 Ekim 2012 tarihleri arasında Üniversitelere ve Bakanlık kuruluşlarına “dokuzar m²” lik 40 adet fuar standı hazırlanması kararlaştırılmıştır. Söz konusu stantlar üniversite ve kuruluşlara ücretsiz olarak verilecektir. Bu stantlarda üniversite ve kuruluşlar faaliyetlerini, kitaplarını, projelerini sergileyebileceklerdir. Bu imkanlar ile fuara bilimsel katma değer sağlanması amaçlanmaktadır. Stantlar MAK-AVRASYA Fuar yetkililerince hazırlanacak, katılımcıların isimleri yazılacak, Gereken masa ve sandalye fuar yetkililerince temin edilecektir.

Fuardaki faaliyet programı gereğince; 2–7 Ekim 2012 tarihleri arasında stant hakkında bilgi verecek en az bir temsilcinin stantda bulundurulması fuar yönetimince talep edilmekte ve arzu eden üniversitelere yer tahsisi yapılmaktadır. Amaç, bu çalıştayın ve fuar faaliyetinin faydalı sonuçlar ortaya çıkarmasını teşvik etmektir. Fuara 40.000 iş adamının katılması, fuarda 1000 yerli ve yabancı firmanın yer alması önemli bir teknolojik faaliyet olarak bilgilerinize sunulur. Çalıştaya katılım 300 personel ile sınırlıdır.

Yer tahsisinde müracaat öncelik sırası esas alınacaktır. Bu konuda Çalıştay Bakanlığı yetkilidir. Fuar için görevlendirilen personel fuar ve çalıştay süresince sosyal faaliyetlerden yararlandırılacaktır. Fuara katılım ve personel görevlendirilmesi tensiplerinize maruzdur. Görevli personel isminin talep yazısında 14.08.2012 tarihine kadar bildirilmesini, müracaatların 15.08.2012 tarihine kadar cevaplandırılacağını takdirinize sunarım. 

Saygılarımla.

Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK

İTÇ 2012 Başkanı
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi