II. DAVET MEKTUBU
Konu: III. İleri Teknolojiler Çalıştayı’na ve Kurullara II. Davet (İTÇ2012)
Tarih: 03.07.2012
 

Sayın Rektörlerimiz ve Dekanlarımız,

Değerli Bilim İnsanlarımız ve Sanayicilerimiz,

Değerli Öğrencilerimiz;

“III. İleri Teknolojiler Çalıştayı”nın 4-6 Ekim 2012 tarihlerinde Uluslararası “MAK AVRASYA” Fuarı ortamında, TÜYAP Fuar Merkezi’nde Büyükçekmece / İSTANBUL’da yapılması planlanmıştır.Faaliyet hakkında bilgi vermek ve değerli katkınızı sağlamak amacıyla bu mektubu sunuyorum.

Bilim amaçlı çalışmalarımıza şimdiye kadar vermiş olduğunuz emeğin takdirindeyiz. Faaliyetleri beraberce yürüttüğümüz öğretim üyelerimiz ve sanayicilerimizle bilim platformlarında çalışmayı devam ettirmeyi dileriz. Geçen yıllarda iki defa organize edilen “İleri Teknolojiler Çalıştayı”nın üçüncüsünün yapılması planlanmış olup, faaliyete katkı sağlanmasını temenni ederiz. Yapılmış faaliyetlere ilişkin açıklayıcı bilgiler güncel olarak www.itc.org.tr adresinde verilmektedir.

Bu çalışmalarda üniversitelerin, sanayinin ve araştırma kurumlarının önemli katkısı vardır. İTÇ2012 faaliyetinin Kocaeli Ünv., İstanbul Kültür Ünv., GYTE., Bahçeşehir Ünv. Rektörlükleri’nin ve Bilgesam’ın organizatörlüğünde yapılması faydalı görülmüştür. Katılım kurumlara ve üniversitelerimize açıktır.

Bu yılki faaliyette; üniversitelerimizin teknik konulardaki başarılarının sergilenebileceği, sınırlı sayıda ve metrajda sergi standının üniversitelere ücretsiz olarak tahsis edilmesi mümkün olabilecektir. Bu imkan TÜYAP Fuarcılık tarafından sağlanmıştır. Bu fuarlarda stand temininin zorluğu malumlarıdır. “Üniversite, Sanayi ve Ekonomi” faktörlerinin önem kazandığı bir ortamda bu çalıştay organize edilmektedir. Sayın öğretim üyelerimiz, sanayicilerimiz bildirileriyle veya ziyaretçi olarak katılabilirler. Faaliyete özel davetlisiniz. Makine tasarım, imalat, enerji, teknoloji üretimi hakkında en yeni bilgi ve uygulamaları bu fuarda ve çalıştayda görmek mümkün olabilecektir.

Bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetlerden faydalanmak için kayıt yaptırmak gereklidir. Üniversitelerin Üniversitelere tahsis edilmiş Stant taleplerinin 14 Ağustos 2012 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Stant tahsisi   15 Ağustos 2012 tarihinde cevaplandırılacaktır.  

Teorik bilgilerin uygulamayla örtüşeceği bu faaliyetin not alınmasını bilginize sunarım. Kendi insanımız ve imkanlarımızla gerçekleştirilen bu faaliyet sizlerle değer kazanmaktadır. Bildiri özetleriniz ve araştırma makaleleriniz beklenmektedir. Çalıştay organizasyonuyla ilgili bilgiler www.itc.org.tr web. sitesinden takip edilebilir. Kurullarda görev kabulü gönüllük esasına bağlıdır. Faaliyete ilişkin Kurumsal müsaadeler kurumların tensiplerine maruzdur. 

Saygılarımla.

M. Oktay ALNIAK
Prof. Dr.Yük. Müh.
İTÇ2012 Başkanı
Bahçeşehir Üniversitesi Müh. Fak.

        
Temas Noktaları:

M. Oktay ALNIAK
Prof. Dr. Yük. Müh.

Bahçeşehir Ünv. Müh. Fak. Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4/6 34353 Beşiktaş/İSTANBUL

E-posta: oktay.alniak@bahcesehir.edu.tr Tel: 0212 381 06 66 – Cep: 0533 711 53 12
 
Aylin ÇELİK TURAN

Bahçeşehir Ünv. –Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi, Abide-i Hürriyet Tepesi,
Darülaceze cad. No:2 34381 Şişli/İstanbul

E-posta: aylin.celik@bahcesehir.edu.tr Tel: 0212 381 06 52 – Cep: 0532 703 30 58

E-Yazışma adresi : itc@itc.org.tr