BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

Bildiri tam metinleri en çok 10 sayfa olmalı.

Özet bölümü 12 satırı geçmemeli.

Birinci yazar adresi açık olmalı.

Her yazar ve adresi makale başında yer almalı. (12 punto italic yazılmalı)

Başlık büyük harfler ile sayfanın ortasında, 12 punto, Times New Roman yazım karakterinde, bold formatında,

Bölüm başları ilk harfi büyük, 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde,

Metin 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde,

Paragraf araları Single formatında,

Kaynaklar 10 punto Timesi New Roman yazı karakterindedir. Bilimsel formata uygun olmalı.

Sayfa düzeni sağdan 2,5 cm, soldan 3 cm, üstten 3 cm, alttan 2,5 cm'dir.