I. DAVET MEKTUBU
Konu: İTÇ2012 (III. İleri Teknolojiler Çalıştayı) Faaliyeti
Tarih: 15.06.2012
 

İlGİLİ MAKAMA

 

 “III. İleri Teknolojiler Çalıştayı”nın 4-6 Ekim 2012 tarihlerinde Uluslararası “MAKTEK AVRASYA” Fuarı ortamında, TÜYAP Fuar Merkezi’nde Büyükçekmece / İSTANBUL’da yapılması planlanmıştır. Faaliyet hakkında bilgi vermek ve değerli katkınızı sağlamak amacıyla bu mektubu sunuyorum. Bilim amaçlı çalışmalarımıza şimdiye kadar vermiş olduğunuz emeğin takdirindeyiz. Faaliyetleri beraberce yürüttüğümüz öğretim üyelerimiz ve sanayicilerimizle bilim platformlarında çalışmayı devam ettirmeyi dileriz. Geçen yıllarda iki defa organize edilen “İleri Teknolojiler Çalıştayı” nın üçüncüsünün yapılması planlanmış olup, faaliyete katkı sağlanmasını temenni ederiz. Faaliyetin bilim standartları katılımcıların katkılarıyla yükselmektedir. Faaliyetlere ilişkin açıklayıcı bilgiler www.itc.org.tr adresindedir.
İTÇ2012 faaliyetinin Kocaeli Ünv., İstanbul Kültür Ünv., GYTE., Bahçeşehir Ünv. Rektörlükleri’nin ve Bilgesam’ın organizatörlüğünde geniş katılımla yapılması faydalı görülmüştür. Katılım kurumlara ve üniversitelerimize açıktır. Üniversiteler ve kurumlar davetlidirler.
Bu yılki faaliyette; üniversitelerimizin teknik konulardaki başarılarının sergilenebileceği, sınırlı sayıda ve metrajda sergi standının ücretsiz olarak tahsis edilmesi mümkün olabilecektir. Bu imkan TÜYAP ve MAK AVRASYA Fuar organizasyonu tarafından sağlanmıştır. Bu fuarlarda stant temininin zorluğunu malumlarıdır. “Üniversite, Sanayi ve Ekonomi” faktörlerinin önem kazandığı İSTANBUL’da, uluslararası bir teknoloji fuarının kalbinde bir çalıştay organize edilmektedir. Sayın öğretim üyelerimiz, sanayicilerimiz bildirileriyle veya ziyaretçi olarak bu çalıştay’a özel olarak davetlisiniz. Bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetlerden faydalanmak ve planlamalara yardımcı olmak için e- kayıt yaptırmak gereklidir.

Faaliyete proje ve tanıtım bazında katılmayı arzu eden Üniversite Rektörlüklerince stant taleplerinin 14 Ağustos 2012 tarihine kadar yazılı olarak veya e-mail ortamında Çalıştay Başkanlığı yazışma adresine bildirilmesi ilgili makamların takdirlerine bağlıdır. Stant tahsisleri 15 Ağustos 2012 tarihinde cevaplandırılacaktır. Ücretsiz stant tahsisi; 9 m2’lik 40 adet stant ile sınırlıdır. Tahsiste müracaat sırası öncelik sırası olarak kabul edilecektir. İTÇ2011 Faaliyetleri, TÜBİTAK, UNIDO, ICHET, METGEM, Anadolu Plazma Teknolojileri, Akademi Endüstri Makineleri, Inter Global Cargo tarafından desteklenmişti. İTÇ2012 faaliyeti bu yıl; TÜYAP, MAKTEK AVRASYA, METGEM, Takım Tezgahları İş adamları Derneği (TİAD) tarafından desteklenmektedir.

Bu kapsamda; öğrenci, bilim insanı ve sanayicilerin katılımı teşvik edilmekte, bilimsel ve sosyal çalışmalar 300 personel için planlanmaktadır. Kurullarda görev kabulü gönüllük esasına bağlıdır. Faaliyete ilişkin müsaadeler ve faaliyete katılım kurum ve kuruluşların tensiplerine maruzdur.

Saygılarımla.

M. Oktay ALNIAK
Prof. Dr.Yük. Müh.
İTÇ2012 Başkanı
Bahçeşehir Üniversitesi Müh. Fak.

       

Temas Noktaları:

M. Oktay ALNIAK
Prof. Dr. Yük. Müh.
İTÇ Genel Başkanı

Bahçeşehir Ünv. Müh. Fak. Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4/6 34353 Beşiktaş/İSTANBUL

E-posta: oktay.alniak@bahcesehir.edu.tr Tel: 0212 381 06 66 – Cep: 0533 711 53 12
 
Aylin ÇELİK TURAN
İTÇ Genel Koordinatörü

Bahçeşehir Ünv. –Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi, Abide-i Hürriyet Tepesi, Darülaceze cad. No:2 34381 Şişli/İstanbul

E-posta: aylin.celik@bahcesehir.edu.tr Tel: 0212 381 06 52 – Cep: 0532 703 30 58

E-Yazışma adresi: itc@itc.org.tr