TEMEL İLGİ ALANLARI

Enerji - Makine İmalatı -Tasarım - Teknoloji Üretimi

1. Güneş, Rüzgâr, Jeotermal Enerji Üretim Mekanizmaları. Makine İmalat ve Tasarım Programları
2. Enerji Depolama, Hibrit ve Elektrikli Araçlar, Yeni Tip Termik Santraller,
3. Yeni Tip Enerji Nakil Hatları, Akıllı Şebekeler,
4. Biyokütle Enerjisi ve Biyorafineriler,
5. Yeni buluşlar.

Malzeme-Çevre-Ekonomi

1. Nano Yapılar (Nano Teknolojilerin Haberleşme-Elektronik-Uzay Uygulamaları),
2. İnce Film Teknolojisi, Plazma Teknolojileri,
3. Kimya Teknolojileri (Polimerler-Plastikler- Kompozitler),
4. Manyetik Malzemeler, Süper Alaşımlar, Süper İletkenler, Yeni Malzemeler,
5. Çevre Koruma, Yeni buluşlar.

Elektronik-Bilgi Teknolojileri-Enformasyon

1. Sibernetik-Bilişim-Enformasyon,
2. Optik-Optronik,
3. Tanıma-İzleme-Güdüm,
4. Yazılım, Donanım, Yeni Teknolojiler,
5. Yeni buluşlar.

Dil-Eğitim ve Teknoloji

1. Dil ve Teknoloji,
2. Temel Bilimler ve Teknoloji,
3. Eğitim ve Teknoloji,
4. Yeni Öğretim ve Öğrenim Teknolojileri
5. Dil, Eğitim ve Öğrenimde Yeni Buluşlar