ÖDÜL BELGELERİ KURALLARI

BİLGİ NOTU: İTÇ 2012-013
TARİH: 14.10.2012
KONU: İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI ÖDÜL BELGELERİ KURALLARI
   
1.    İleri Teknolojiler Çalıştayı’nda Hizmeti ve Bilimsel çalışmaları takdir edilen çalıştay müdavimleri, davetli konuşmacılar ve personel teşvik için “Belge” ile ödüllendirilir. Bu kapsamda; Katılım Belgesi, Teşekkür Belgesi, Araştırma Başarı Belgesi, Onur Belgesi ve Bilim Üstün Hizmet Beratı Başkanlıkça tanzim edilir.
2.    Belgelendirme; seçim, şekil, konu ve kapsam işlemleri Çalıştay Başkanlığı’nca tanzim edilir.  Başkan, Başkan yardımcısı, Bilim Kurulu Başkanı bu seçimi yapmakta yetkilidirler.   
3.    Program sürecinde başarılı görülen personele “Görev Başarı Belgesi” verilir.
4.    Faaliyete dinleyici olarak program süresince katılan isteklilere “Katılım Belgesi” verilir.
5.    Faaliyete katılanlara ve bildiri sunanlara “Teşekkür Belgesi” verilir.
6.    Bilim çalışmalarında başarılı olan seçilmiş makale sahiplerine “Araştırma Başarı Belgesi” verilir.
7.    Faaliyete en az iki defa program sürecinde katılan, Panel Başkanlığı yapan, hizmetleri ve bilim çalışmaları takdir edilen akademik personele, davetli konuşmacılara, sanayici ve idarecilere “Onur Belgesi” verilir.
8.    Faaliyette en az üç defa görev almış, Ülkede ve alanında önemli idari ve sanayi hizmetleri gerçekleştirmiş idarecilere, sanayicilere ve Genel Kurul Üyelerine “Bilim Üstün Hizmet Beratı” verilir.

M. Oktay ALNIAK
Prof. Dr. yük. Müh.
İTÇ BAŞKANI