AÇIK DAVET

III. İLERİ TEKNOLOJİLERLER ÇALIŞTAYI VE MAKTEK AVRASYA FUARINA AÇIK DAVET

“Değerli katılımcılar; 4-5-6 Ekim 2012 tarihlerinde; saat 10.00 -16.00 arasında III. İleri Teknolojiler Çalıştayı’na davetlisiniz. Katılımınızdan onur duyacağız. Çalıştay Maktek Avrasya Fuarı içinde, Tüyap Konferans Salonlarında icra edilecektir. Saygılarımızla.

Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK, Çalıştay Başkanı, Bahçeşehir Üniv. Öğretim Üyesi”

Daveti aldığınızda not alınız. Bir fırsat yaratınız ve geliniz. Bu davette kendinizi, bilim, sanayi ve ekonominin kesistiği noktada bulacaksınız. Bu faaliyet nedir? İTÇ 2012 faaliyeti; Bahçeşehir Ünv., Kocaeli Ünv., İstanbul Kültür Ünv., GYTE. Rektörlükleri’nin ve Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezi (Bilgesam) ’ın organizatörlüğünde yapılmaktadır. Çalıştay esnasında 50 Üniversiteden gelen seçilmiş bildiriler müzakere edilecektir. Bilim, teknoloji ve ekonomi bu fuarda bir arada olacaktır. 100 bilim insanı, 100 öğrenci ve 100 sanayici ile bu fuarda beraber olmayı hedefliyoruz. Bu fuara Türkiyedeki bütün üniversiteler davet edildiler. 50 Üniversiteden temsilciler projeleriyle geldiler. Kurumsal katılımcılar da mevcuttur. Bu katılımlarla fuardaki bilimsel alt yapının kuvvetlendiğini, teori ile uğraşanların da uygulama alanlarında bilgilerini değerlendirdiklerini müşahede ediyoruz. Gelin bizi izleyiniz. Türkiyenin en değerli bilim insanları buradalar. Makine, enerji, ekonomi, ve eğitim konularında ileri teknolojileri müzakere ediyorlar. Genel Kurul ve paralel oturumlarda bilim konuşuluyor. Keşifler ön plana çıkıyor. Bilim amaçlı çalışmalarımıza şimdiye kadar bilim insanlarının ve sanayicilerin vermiş olduğu emeğin takdirindeyiz. Faaliyetleri beraberce yürüttüğümüz öğretim üyelerimiz ve sanayicilerimizle bilim platformlarında çalışmayı devam ettiriyoruz. Faaliyetin bilim standartları katılımcıların katkılarıyla yükselmektedir. Faaliyetlere ilişkin açıklayıcı bilgiler www.itc.org.tr adresindedir. Gelin, siz de bize katılın.

Bu yılki faaliyette; üniversitelerimizin teknik konulardaki başarılarının sergilenebileceği, stantlar üniversitelere kurumsal olarak tahsis edilmiştir. Bu imkan TÜYAP ve MAKTEK Avrasya Fuar organizasyonu tarafından sağlanmıştır. Bu fuarlarda stant temininin zorluğu malumlarıdır. “Üniversite, Sanayi ve Ekonomi” faktörlerinin önem kazandığı İSTANBUL’da, uluslararası bir teknoloji fuarının kalbinde bu çalıştay organize edilmektedir. Sayın öğretim üyelerimiz, sanayicilerimiz bildirileriyle veya ziyaretçi olarak bu çalıştay’a özel olarak katılıyorlar. Edirne’den ve Van’dan ve Kars’tan katılımcılarımız vardır. Bütün sanayicileri ve CEO ları seminerlere ve genel kurul çalışmalarına bekleriz.

Bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetlerden faydalanmak ve planlamalara yardımcı olmak için e- kayıt ile bilgi vermeniz yeterlidir. Her türlü bilgiyi sizlerle bölüşmek istiyoruz. İTÇ2012 Faaliyeti TÜBİTAK, METGEM, UNIDO, ICHET, Anadolu Plazma Teknolojileri, Akademi Endüstri Makineleri, Inter Global Cargo tarafından desteklenmektedir. Bu defa, TÜYAP, MAKTEK AVRASYA, Takım Tezgahları İş Adamları Derneği (TİAD), Kutlusan LTD. tarafından da desteklenmiştir. Faaliyetlere katılımları bizler için değerlidir. MAKTEK Avrasya, Tüyap ve Tiad tarafından sosyal ve bilimsel destek hizmetleri karşılanmaktadır. Söz konusu kuruluşlara teşekkür ederiz.

TİAD ETKİNLİKLERİ:Ürünlerin kalitesine göre bir sıralamasını yapalım. Ürünlerin orta, iyi ve en iyi kalitede olanları ortalıkta duruyor. Kötü kalitenin fuara gelmediğini kabul edelim. Aklınızı karıştırmazsanız en iyisini seçersiniz! İnsanların aklını insanlar karıştırır. Siz en iyisi olun ve insanların güvenini kazanın. Sizi ve ürünlerinizi fuarlarda herkes tercih etsin. Üniversite olarak her zaman Tiad’ın desteğini gördük. Değerli Başkanına teşekkür ederiz.

KURUMSAL OLMAK:Kurumlarda çalışmak, sabırlı ve örnek olmak önemli bir görevdir. Nezaket, sadakat ve insan sevgisi gibi değerler bir işletmede kurumsal ve kişisel başarı için temel kavramlardır. Yaşam çizgimizde, kişisel ve kurumsal yararların paralel düşünülmesi uygun olur. Gerektiğinde kurumsal yararların ön planda nazara alınması kültür değerlerimizden olmuştur. Toplum menfaatlerinin birey menfaatleri aleyhine galebe çalmasının insan haklarıyla ne kadar bağdaştığının düşünülmesi faydalıdır. Merkeze insanı oturtup, her planı insan odaklı yaptığımızda, bireyin haklarının tam olarak korunacağı ve demokrasinin temelinde bu kavramın yer aldığı düşünülüyor. İşletmelerde sevgi, saygı ve güvene dayalı platformlar esaslı bir sac ayağı üzerine kurulmuş olurlar. Bu sac ayağı aynı zamanda en uzun vadeli iş birlikteliğinin güvencesidir. TİAD'da bu güveni görüyoruz.

ORGANİZASYONLAR HAKKINDA:Bilgi için araştırma ve ondan yararlanmanın anlamı ve faydaları bazı gelişmeler sonucu daha iyi anlaşılmıştır. Bu gelişmelerde teknolojinin önemli bir yeri vardır. Teknoloji üretimi ve yönetimi büyük emek ve zaman gerektiren pahalı bir iştir. Para yatırımları ile iyi derecede teknik ve yönetimsel yetenek gerektirir.

AMAÇLAR VE YARARLAR: Bu işleri bu fuarda yapan bir adreslerden birisini TİAD olarak belirtebiliriz. Organizatörleri kutlarım. Bu toplantının herkese faydası vardır... Değerli katılımcılar; her şey bu fuarlar nedeniyle ayağınıza geliyor. Bu güzel bir imkandır. Size buraları dolaşmak ve dünyayı görmek kalıyor... Değerli öğrencilerimiz; üşenmeyiniz! Geliniz, geziniz... Sayın Hocalarımız; başınızı biraz kitaplardan kaldırınız! Dünyada neler varmış? Geliniz, yeni teknolojileri görelim, fuar gezelim. Teknik yöneticiler, teknoloji üretmek veya geliştirmek amacıyla, mühendislerin yönetimi ve teknoloji sürecine bağlı olarak personelle ilgilenir. Teknik yönetici üç temel esasa dikkat eder. Bunlar; 1. Teknik bir organizasyon, 2. İmkanların kullanımının iyi planlanması, 3. Bilgiye hızlı olarak erişebilmenin sağlanmasıdır. Başarı için konunun detaylarından önce, iyi bir organizasyonun gerçekleştirilmesi, iyi bir planlamanın yapılması ve iletişim için teknolojinin kullanılması önem taşımaktadır. Teknik yöneticinin bu esaslar çerçevesinde; makamının gerektirdiği bilgi ile donatılmış, iletişim kurabilen, paylaşımcı, ikna edici, huzurlu çalışma ortamı hazırlayan, kaynak tahsis edici, uzlaşmacı vasıflarıyla temayüz etmiş iyi bir lider olması gerekir.

Yönetimlerin yapmış olduğu kontroller faaliyetlerin düzenlenmesinde önemlidir. Kontrol mekanizmalarının düşünülmüş olması faaliyetlerin bir kısmını teşkil ederler. Kontrollerle boşa harcanan veya bilahare boşa harcanacak olan zaman kurtarılabilir. Zamanın tasarrufu ve değerlendirilmesi yönetimce planlanmış olmalıdır. Kontrol arttığında kademeli olarak üretkenlik artar. Teknik işlemlerin iki yönü karar vermeyi zorlaştırır. Birincisi, sonucu belli olmayan bireysel projelerdir. İkincisi ise projenin ne kadar başarılı olabileceğinin tahmin edilmesidir. Teknik organizasyonun kendi çabası sebebiyle ne kadar başarı sağladığı hususunda bir değerlendirme yapmanın zorlukları vardır. Yönetimin planladığı kontrollerinin asıl amacı, organizasyonun hedeflerini yerine getirmek için organizasyonun bizatihi amacına uygun olarak çalıştığına emin olmaktır. Teknik aktivitelerin değerini etkileyen birçok faktör vardır. Bu etkilerin en yaygın olanları; Maliyet, insan gücü, zaman ve taleptir. Talebi kaliteli rekabet ve kurumsal güven yükseltir.

TEMENNİLER:Bu fuarlar kimlere ev sahipliği yapmıyor ki? Herkes burada! Sanayiciler, iş dünyası, eğitimciler ve öğrenciler... İyi ki geldiniz! Okumak güzeldir! Görmek ve gezmek ayrıca bir güzelliktir. Ticaret yapınız, para kazanınız! Refah içinde yaşamanın şartı, çalışmak, üretmek, kazanmaktır. Bu işlerin yapılabilmesinin temel şartı istikrar ve güvendir. Biz parası değerli, insanları akıllı ve çalışkan, ürünleri kaliteli bir toplum olmak istiyoruz. Buna layık olduğumuz gerçektir. Böyle olursak zengin ve güçlü oluruz. Parası ve güvencesi olan ülkelerin halkı mutlu ve huzurlu olur. Büyük Atatürk’ten, onun silah arkadaşlarından bizlere emanet olan bu vatanda; barış, bilim, özgüven ve ulusal birlik içinde yaşamak, ancak bu değerlere sahip çıkmakla ve bu coğrafyada çok çalışmakla mümkündür. Bu vesileyle, büyük emek verilen, bilimsel, ticari ve endüstriyel bir değer olan Maktek Avrasya Fuarı’nın ve İleri Teknolojiler Çalıştayı’nın organizasyonunun ve açılışının hayırlı olmasını ve memleketimize faydalı sonuçlar sağlamasını dilerim. 4-5-6 Ekim 2012, saat 10.00-12.30 arasında konferans salonundaki bilimsel müzakerelere davetlisiniz. Bekliyoruz...

Saygılarımla. Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK 01.09.2012