BİLGİ / TEŞEKKÜR

Tarih: 07 Ekim 2012
Konu: III. İleri Teknolojiler Çalıştayı Kapanış Raporu
(İTÇ 2012 BİLGİ NOTU: 012)

 

KATILIM SAĞLAYAN PERSONELE / İLGİLİ MAKAMLARA : BİLGİ / TEŞEKKÜR


 

4 Ekim 2012, Saat 10.00 'da başlayan III. İleri Teknolojiler Çalıştay'ı faaliyeti (III. İTÇ - 2012) 06 Ekim 2012, Saat 13.00'de sonuçlanmıştır. Öğrencilere ve Katılımcılara Teşekkür ederiz. Faaliyete ilişkin bilgi arzı aşağıdadır.

1. Değerli öğrencilerimiz, görevlilerimiz, öğretim üyelerimiz, sanayicilerimiz, katılımcılarımız, idarecilerimiz;

4 Ekim 2012, Saat 10.00 'da başlayan III. İleri Teknolojiler Çalıştay'ı 06 Ekim 2012, Saat 13.00'de sonuçlanmıştır. Faaliyet 100 bilim insanı, 100 öğrenci, 20 görevli ve sanayici personel ile takip edilmiştir.  Katılımcıların isimleri ve faaliyet hakkında bilgiler Kapanış Raporundadır. Bu çalıştay sürecinde; özel davetli konuşmacı, öğrenci ve sanayiciler ile bilim gücü oluşmuş ve bilim, eğitim ve sanayi gündemine ilişkin konularda müzakereler yapılmıştır. Kapanış programında özel davetli sanayici, iş adamlarıyla tarihi, bilimsel ve ekonomik değeri olan özel bir panel gerçekleştirilmiştir.

III. İleri Teknolojiler Çalıştayına katılımınız ve desteğiniz nedeniyle görevli öğrencilerimize ve hepinize teşekkür ederiz.


2. Değerli uzmanlar ve öğretim üyeleri tarafından ileri teknolojilerin ne kadar kapsamlı olduğu, uygarlığın evrimi, eğitimin ve dilin kıymeti, bilimin uygulama alanına egemenliği hakkında yeni konular müzakere edilmiştir.

3. TÜYAP Fuar merkezinde faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu merkez. BAU Beşiktaş'tan ve Mecidiyeköy'den 50 km., İKÜ Bakırköy'den 25 km., GYTE Gebze'den 100 km., Kocaeli'nden 150 Km. mesafededir. İstanbul'un trafiğinde çalıştay başlangıç saatinde yolların açık olduğu görülmüştür. Sabahları metropollere gidiş yollarının yoğun, metropollerden çıkış yollarının uygun olduğu gözlemlenmiştir. Mesafenin mania olmadığı, bilim ve ileri teknolojiler neredeyse oraya gidilerek bir görev yapıldığı değerlendirilmektedir.

4. MAKTEK AVRASYA Fuarını gezmek, teknolojiyi görmek faydalı olmuştur. "Dünya nerede? Biz ne yapıyoruz?" sorusunun değerlendirilmesi ile fuar alanındaki yoğun olan Japon, Çinli ve Koreli ve Tayvanlı uzmanların gayreti takdirinize sunulur... Bizde de bu konuda emek veren, organizasyon yapan, iş kuran ve istihdam sağlayan değerli yerli ve yabancı teşebbüs sahipleri ve kurumlar takdirle karşılanmıştır. Üniversiteler için fuarda proje amaçlı tanıtım amacıyla ücretsiz stant ayrılmıştı. Bahçeşehir Ünv., Mimar Sinan Ünv., İstanbul Aydın Ünv., BAU. METGEM ve BİGESAM’ın fuarda yer aldığı görülmüştür.

5. BAU, KOÜ, GYTE., İKÜ Rektörlüklerinin ve BİLGESAM Başkanlığı'nın desteği faaliyeti güçlendirmiş ve fuarda "Bilim Yoğun" bir Çalıştay icra edilmiştir. Bu faaliyet, BİLGESAM, TÜYAP, MAKTEK Avrasya ve TİAD için entelektüel bir bilim gücü meydana getirmiştir. Bu gücün "multi-inter-cross disiplinary" çok disiplinli bir güç olduğu açılış konuşmasında Sayın Rektörlerce vurgulanmıştır. Rektörlüklerin ve Başkanlıkların desteği doğrultusunda faaliyetin gelişmesi, ülkemize ve insanlığa katma değer sağlanması faydalı bir bir görev olarak değerlendirilmiştir.
 
6. "III. İleri Teknolojiler Çalıştayı Bildiri Kitabı" bu yılının en önemli eserlerinden biri olacağı değerlendirilmektedir. Kurumlara, bildirili yazarlara ve katılımcı üniversitelere dağıtımı yapılacaktır. III. İleri teknolojiler Sonuç Raporu Yayımlanacaktır. Katılımcıların isminin yer alacağı Sonuç Raporu’nda faaliyet detaylarıyla değerlendirilecektir.

6. Adana'dan, Ankara'dan, Denizli'den, Kocaeli'den, Edirneden, Ispartadan, Gebze’den gelen öğrenciler ve katılımcılar, uzman davetli konuşmacılar, bildirili yazarlar, BAU, KOÜ, ODTÜ, PAÜ, İKÜ öğrencileri, BİLGESAM uzmanları ve dinleyiciler bu çalıştayın etkinliğini artırmışlardır.

7. BAU, KOÜ, GYTE., İKÜ Rektörlüklerinin ve BİLGESAM Başkanlığı'nın desteği ile gerçekleştirilen bu faaliyette;TÜBİTAK, TÜYAP, MAKTEK Avrasya,TİAD, METGEM kurumsal desteği sağlanmıştır. İşbirliğinin ve iş bölümünün önemi takdirle izlenmiştir.

8. KUTLUSAN, ANADOLU PLAZMA, AKADEMİ MAKİNE, İNTERGLOBAL KARGO kuruluşlarının faaliyete bilimsel ve idari katkıları takdirle karşılanmıştır.

9. IV. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ 2014) faaliyetinin; Uluslararası bir Vizyon Çalışması olarak faydalı sonuçlar istihsal etmek üzere planlanmasında fayda görülmektedir. Bu husus faaliyete katılan Rektörlüklerin uygun görüşlerine maruzdur.

10. Değerli Öğrencilerimize, katılımcılara, destek sağlayan kurum ve kuruluşlara, idareci ve yönetici personele teşekkür ederiz.
 

Çalıştay Üst Kurulu Adına
M. Oktay ALNIAK
Prof. Dr. Yük. Müh.
III. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ 2012) Başkanı
Bahçeşehir Ünv. Öğretim Üyesi