BİLDİRİ ÖZETLERİ VE AÇIŞ KONUŞMALARI
BİLGİ NOTU: 005
TARİH: 06.08.2012
KONU: İTÇ2012 Bildiri Özetleri ve Açış Konuşması Metinleri

Sayın Katılımcılar;
1. İleri teknolojiler Çalıştayı "İTÇ2012" Bildiri Özetleri gönderilme tarihi 01.08.2012 tarihine kadar uzatılmıştı.

2.Sayın Hocalarımızın ve araştırmacıların idari işleri ve yaz okullarındaki meşguliyetleri nazara alınarak, Bildiri Özeti teslimi 13.08.2012 tarihine kadar uzatılmıştır. Çalışmalarınızı bu hafta içinde tamamlanızı temenni ederim.

3. Çalıştay Bildirilerinin teslim tarihleri 06.09.2012 olarak belirlenmişti. Bildiri kitaplarının hazırlanması vakit aldığından bu tarihte bir değişiklik yapılamamaktadır. Bazı bildiriler alınmaya başlamıştır. Sayın Hocalarımıza ve araştırmacılarımıza teşekkür ederiz.

4. Çalışmaların Bildiri kitabında yer alabilmesi için bu tarihlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

5. Bildiri özetleriniz 13.08.2012 tarihine kadar beklenmektedir. Organizatör konumundaki, İstanbul içindeki Üniversitelerimizin çalışmalara katılımlarını dileriz.

6. Katılımcılar aynı zamanda MAKTEK Avrasya Fuarının getirdiği ileri teknoloji ürünlerini görme, inceleme, bu firmaların yetkilileriyle tanışma imkanına sahip olacaklardır. Bu çalışmalarla, hem bizim faaliyetimize, hem MAKTEK Avrasya Fuarı faaliyetine katma değer sağlanmaktadır.

7. Çalıştayın bu fuarda yapılması ile; katılımcılar ve sanayiciler için “teknoloji kültürü mübadelesi” imkanı sağlanmaktadır.

8. Çalıştaya katılan personelin 500 firmayı izlemesi ve fuara gelen iş dünyası ile tanışması beklenmektedir.

9. “Çalıştay Üst Kurul Üyeleri”nin Çalıştay Genel Kurulu’nda konuşma yapmaya veya bildiri sunmaya davetli oldukları daha önce bildirilmişti. Üst Kurul Üyelerinin ve Davetli konuşmacıların Konuşma metinlerini 06. 09. 21012 tarihine kadar göndermeleri faydalı olacaktır.

10. Bildiri kitabına girecek konuşma metinlerinin en çok 10 sayfa ile, çalıştay konuşmalarının ise 15 dakika ile sınırlı olması planlanmaktadır.

Biraz gayret ile güzel sonuçlar elde edileceğini bilginize sunarım. Başarılar dilerim.
Saygılarımla.

Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK
İTÇ2012 Çalıştay Başkanı