BİLGİ NOTU
İTÇ2012 BİLGİ NOTU:001
ÇALIŞTAYA KATILIM VE TARİHLER HAKKINDA BİLGİLER

 

Faaliyet Konuları:

 
Malzeme, Makine, Tasarım
Enerji, Sanayi, Ekonomi
Elektrik, Elektronik, Bilgi Teknolojileri, Bilişim
Dil, Eğitim, Teknoloji Yönetimi
 

Makale Yazım Kuralları:

Makale Yazım Kuralları: WEB’ teki örneğe uygun olacaktır. (Bilimsel, New Times Roman, 12 punto, Başlıklar büyük harf.)

Konusunda Türkiye’de ilk defa yayımlanıyor olması şartı aranacaktır.

Referanslar 10 punto yazılacaktır.
En çok 10 sayfa olacaktır.
Kabulüne Hakem Heyeti Yetkilidir.
 

Önemli Tarihler:

Özet Gönderme: 1 Ağustos 2012
Özet Cevaplama: 6 Ağustos 2012
Bildiri Gönderme: 6 Eylül 2012
Bildiri ve Poster Cevaplama: 10 Eylül 2012
Toplantı: 4-5-6 Ekim 2012

Üniversitelerin Stant Talebi: 

Stant talebinin bildirilmesi: 14 Ağustos 2012
Stant talebinin cevaplandırılması: 15 Ağustos 2012
 
Konaklama:

Geleneksel olarak davetli konuşmacılar misafir edilmektedir.

Bildiri kitabı ve İdari işler:

a)      Makaleler basılsın veya basılmasın iade edilmez.

b)      Bildiri kitabı yazarları teşvik içindir. Telif ücreti ödenmez.

c)      Bildiri kitabı katılımcılara, ve birinci yazarlara birer adet ücretsiz olarak verilir.

d)     Bildiri kitabı ücretsiz olarak üniversitelere ve kurumlara birer adet gönderilir.

e)      Bildiri kitabı editörlüğü sorumluluğu ve hakları Çalıştay Başkanlığına aittir.

f)       Bildiri kitabı için web. sitesinde açıklanan kurallara uyulur.

g)      Ulaşım hizmeti TÜYAP genel ulaşım imkanlarıyla yapılır.

h)      Davetli konuşmacılara ulaşım desteği sağlanır.

i)        Genel emniyet kurallarına uyulur.

j)        Sosyal faaliyetler kapsamında Başkanlıkça; bir akşam açılış kokteyli, iki öğle ve bir gala yemeği planlanmıştır.

k)      Faaliyetin sosyal, bilimsel ve idari etkinliği 300 katılımcı ile sınırlıdır.

l)        Sosyal hizmetler ve ekonomik planlamalar için davetli misafirlerin ve katılımcıların kayıt yaptırmaları gereklidir.

Sponsorluk Hizmetleri:

Faaliyet bilimseldir. Aşağıdaki kurum ve kuruluşların faaliyete desteği takdirlerine bağlıdır. Faaliyet, katkı sağlamak isteyen kuruluşlara açıktır. Faaliyet süresince kurum ve kuruluşların tanıtımı yazılı metinlerde, posterlerde ve WEB. sitesinde yapılmaktadır. Üniversitelere ve sponsorlara fuar içinde ücretsiz stant verilmesi ilgili makamların bilgilerine sunulmuştur.

Sponsorlar:

İTÇ 2011 faaliyetine katkı sağlayan ve 2012 faaliyetlerine katkı sağlaması beklenen kurum ve kuruluşlar:

TÜBİTAK, UNİDO,  ICHET,  TÜYAP, MAKTEK AVRASYA, TİAD, Anadolu Plazma Teknolojileri, Akademi Endüstri Makineleri, Inter Global Cargo, ABK TEKNİK ve KUTLUSAN

Faaliyetin sponsorluk hizmetleri ve bütçe giderleri için aşağıdaki banka hesabı kullanılmaktadır.

Türkiye İş Bankası
KOÜ İleri Teknolojiler Çalıştayı
Hesap No: 2407 4855777
İBAN NO: TR 63000 6400000 1240 7048 5777